Affärsjuridik

I varje företags vardag ingår situationer där avtal ska slutas och risker hanteras. I denna utbildning ligger fokus på grundläggande kunskaper samt medvetenhet om riskmoment inom affärsjuridiken. Genom ökad förståelse av affärsjuridiska begrepp och ökad kunskap om vad som är viktigt att tänka på i olika inköps- och försäljningssituationer, blir deltagarna mer professionella i affärssammanhang och kan göra bra affärer på ett säkert sätt.

Målgrupp

Ledande personer i små och medelstora bolag.

Målet med utbildningen är att göra beslutsfattare och ledande personer inom bolaget medvetna om vikten av att hantera juridiska risker och avtal på ett ansvarsfullt sätt, för att minimera affärsmässiga risker för bolaget.

Innehåll

Avtal - introduktion

• Varför ska man skriva avtal?
• Olika former av avtal
• Avtal mellan ägare - varför aktieägaravtal
• Vad ska man fokusera på i olika former av avtal
• Vikten av att anlita juridiskt biträde
• Medvetenhet vid avtalstecknande

Kommersiella avtal

• Grunder i avtalsjuridik
• Återförsäljaravtal
• Försäljningsavtal
• Leasingavtal
• Köp av bolag eller rörelse
• Att tänka på vid internationella avtal
• Vem får ingå avtal?

Köprätt

• Vad gäller vid köp utan avtal?
• Vikten av dokumentation
• Riskövergång
• Internationella affärer
• Köprätt vs avtal

Tvister

• Hur undviker man lättast att hamna i tvister?
• Hävningsrätt
• Skadestånd
• Tvistelösning
• Konsekvensskador

Obeståndsjuridik

• Personliga risker
• Undvika kundförluster
• Kronofogdens funktion
• Åtgärdsplan
• Upprättande av kontrollbalansräkning
• När ska man försätta ett bolag i konkurs?

2 x 4 timmar, 12:00-16:00, lunch och fika ingår i kursavgiften

Omfattning

8 timmar

Kontakt

För mer information kontakta oss