Försäljning för icke-säljare

Affärsmässighet – för framgångsrika och lönsamma affärer! I alla kontakter med kunder finns möjlighet till försäljning. I alla kundkontakter finns ett intresse för vad du kan erbjuda för att på bästa sätt matcha kundens behov. Ofta tar det dock emot att försöka sälja; här hjälper vi dig som inte är säljare att bli bekvämare i att agera på ett säljande sätt. Vi ger praktiska tips och verktyg som hjälper dig att utveckla kundkontakterna och se försäljning som en naturlig del i ditt dagliga arbete.

Kursen riktar sig till dig som har någon form av kundkontakt där försäljning är eller skulle kunna vara en del av yrkesrollen, t.ex. servicepersonal, konsulter, projektledare, ingenjörer, eller företagsägare.

Målgrupp

Alla som har någon form av kundkontakt där försäljning är eller skulle kunna vara en del av yrkesrollen, t.ex. servicepersonal, konsulter, projektledare, ingenjörer, företagsägare.

Målet med kursen är att ge deltagarna ökade kunskaper om hela säljprocessen, kvalificering av nya affärsmöjligheter och utveckling av befintliga kunder, samt att kombinera sin yrkesroll med försäljning på ett naturligt och professionellt sätt.

Innehåll

Under utbildningen behandlas bland annat:

• Säljprocessen från A till Ö: Vikten av en professionell, rådgivande säljstil
• Frågeteknik, kvalificerad behovsanalys
• Argumentationsteknik, att sälja idéer och fördelar/kundnytta
• Säljande Presentationsteknik & Retorik
• Kundpsykologi, förstå och hantera olika personligheter
• Vårda kundrelationer för långsiktigt samarbete
• Hantera svåra invändningar och hantera besvikna, irriterade kunder professionellt.
• Arbeta aktivt med sina säljmål, skapa sin egen målprocess
• Uppfatta köpsignaler och ge förslag på lösningar
• Behärska olika Avslutstekniker

Innan kursstart får deltagarna fylla i ett frågeformulär som ett "påläsningsunderlag" för våra utbildare, där tar vi in viktig bakgrundsinformation samt tar del av deltagarens egna önskemål och förväntningar på utbildningen.

Omfattning

2 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss