Lean Administration

Leanfilosofin sprider sig nu snabbt inom administration och tjänster. Lean är inte en metod, det är ett förhållningssätt, en ledarskapsfilosofi som måste genomsyra hela organisationen. Allt fler organisationer når kraftigt förbättrade resultat efter att de anammat Lean och flödeseffektivitet som sin strategi för verksamhetsutveckling. I denna kurs får du lära dig hur företaget kan arbeta med Lean inom administrativa stödprocesser som ekonomi, personal, inköp och kundtjänst, och därigenom förbättra organisationens resultat och få mer nöjda medarbetare.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla verksamheten enligt Leanfilosofin och skapa processer för effektivare administration.

Kursen Lean Administration syftar till att förstå hur man etablerar Lean och flödeseffektivitet inom administration och i olika stödprocesser. Kursen präglas av ett mycket starkt fokus på att skapa nytta för kunderna genom smidig intern administration och tjänsteutövning.

Innehåll

• Leanfilosofin, var och hur uppstod den? Principer och begrepp.
• Vad är en kund, vad är ett värde för en kund och vem är egentligen kunden enligt Lean?
• Vad i processer är värdeskapande och vad är det inte, dvs slöserier.
• Presentation av de metoder och verktyg som kan användas.
• Metod för att ta tillvara medarbetarnas olikheter och minska personliga motstånd för att säkra införandet av Lean. Metoden identifierar även de viktiga förändringsledarna.
• Konkreta exempel från tjänstesektorn inom Toyota och andra. Vi tittar på olika införanden av Lean i Sverige. Du får tillgång till landets i särklass största referensbank inom Lean och införanden av filosofin.

Du får du med dig ett flertal övningar och tips som gör att du kan börja direkt, och rätt infört fungerar Lean verkligen! Mätningar visar att införande av Lean leder till en kraftig minskning av onödig belastning, samtidigt som personaltrivseln ökar väsentligt.

Omfattning

2 dagar

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn