PowerPoint - Intensivkurs för självlärda

Vill du få kunder, medarbetare och andra att uppmärksamt lyssna på dina presentationer? Med PowerPoint kan du skapa presentationer som övertygar lyssnarna. I denna kurs lär du dig att arbeta från grunden med PowerPoint och programmets mallar för att skapa intresseväckande bildspel. De färdiga presentationerna kan sedan visas på en datorskäm, med OH-bilder eller på en stor skärm via projektor. Kursen är upplagd som en intensivkurs med ett något komprimerat innehåll, och genomförs under en dag istället för grundkursens två dagar. För att du ska kunna tillgodogöra dig intensivkursen är det bra om du redan kan delar av kursinnehållet.

Målgrupp

Du som är självlärd och kan en del av funktionerna och vill få en snabb genomgång av grunderna.

Att kunna ett modernt presentationsprogram och utforma effektiva och snygga OH-presentationer och bildspel.

Innehåll

Grunder

• Programfönstret - genomgång av användargränssnitt
• Arkiv
• Inställningar, anpassning av programmet
• Filformat
• Skapa presentation
• Infoga och ta bort bild
• Bläddra mellan bilder
• Hantera bildlayout

•Spara, stänga, öppna presentationen
• Arbetslägen
• Teman
• Sortera, kopiera och flytta bilder i bildsortering
• Hantera avsnitt
• Skriva ut presentation och åhörarkopior

Texter

• Skriva, redigera, flytta, ta bort text
• Formatera text och platshållare
• Arbetsläget disposition
• Infoga och anpassa punktlistor
• Radavstånd
• Stavning
• Hämta format
• Bildbakgrunden

Objekt

• Ritverktyg
• Infoga, byta och formatera figur
• Flödesscheman och kopplingar
• SmartArt
• Flytta, kopiera, duplicera och skriva text i objekt

ClipArt och Bilder

• Söka och infoga bilder
• Redigera bilder
• Infoga WordArt-objet
• Nya bildfunktioner
• Bildbibliotek

Diagram

• Infoga diagram
• Redigera diagramdata
• Infoga och utelämna rader och kolumner
• Diagramverktyg
• Diagrammallar

Tabeller

• Infoga tabell
• Hantera tabell
• Ändra tabellutseende
• Rita egen tabell

Bildspel

• Inställningar för bildspel, bildväxling, bildövergång och animering
• Dölja bild
• Starta och avsluta bildspel

Grundläggande kunskap i Windows och någon erfarenhet av PowerPoint.

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss