Förarkurs för kranar (Travers) Örnsköldsvik

Arbetet som kranförare ställer stora krav på kunskap om säkerhetsfrågor och myndighetskrav, maskinkännedom och lasthantering. Med ökad kunskap undviks både person- och maskinskador.

Den här kursen vänder sig till dig som använder travers dagligen, tillfälligtvis eller under korta perioder.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla användare av maskindrivna lyftanordningar som travers, telfrar och pelarsvängkranar med flera lyftredskap t.ex. sling, kätting, lyftöglor och schacklar. Passar även vid andra typer av lyft och lastkoppling t.ex. paketeringsarbete med vakumlyft.

Enligt Arbetsmiljölagen kapitel 3, 3§ ska arbetsgivaren se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden samt de risker som arbetet kan innebära. Arbetstagaren ska också ha fått den utbildning som behövs för arbetet samt veta vad som behövs för att undvika eventuella olyckor och ohälsa.

Innehåll

Kursen bygger på dokumenterade kunskaper och uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift enligt AFS 2006:6 - Användning av lyftanordningar och lyftredskap - samt utbildning av kranförare enligt SS-ISO 9926-1. Standarden ISO 15513 beskriver vilka kompetenskrav som finns för Förare, Lastkopplare, Kontrollanter och Signalman.

• Säkerhetsföreskrifter, säkerhetskomponenter, de olika regelverken: SIS, AML, AFS, IKH
• Riskinventering och riskbedömning
• Lyftredskap och konstruktioner
• Lastkoppling, arbetsvinklar
• Säkerhetsanordningar
• Underhåll och kontroll
• Krav på kranföraren
• Aktuella arbetsmiljöregler
• Praktiska övningar, körövning
• El- och manöverutrustning
• Personlyft med kran

Du ska vara fyllda 18 år.

Omfattning

2 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss