Engelska - Affärsinriktad

Framgångsrika affärsmetoder blir alltmer beroende av en effektiv användning av det engelska språket. Ju mer bekväm och säker man känner sig när man använder engelska i någon form eller situation, desto mer effektiv blir kommunikationen med exempelvis utländska ägare, samarbetspartners, leverantörer eller kunder.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill förbättra din förmåga att kommunicera tryggt och korrekt på engelska.

Innehåll

Målet med kursen är att du ska känna dig mer säker och trygg i din förmåga att arbeta effektivt på engelska i alla arbetssituationer, till exempel:


• i möten och förhandlingar

• när du skriver e-post

• vid telefonsamtal

• vid sociala tillfällen

• vid presentationer etc.

Omfattning

24 timmar

Kontakt

För mer information kontakta oss