Outlook - tips & tricks

Denna kurs kommer att spara många arbetstimmar för dig som arbetar mycket i Outlook! Du får flera matnyttiga tips som hjälper dig att effektivisera din vardag. Sista passet under dagen kommer att behandla specifika frågor som deltagarna har med sig till kursen. På så sätt ges möjlighet att skräddarsy innehållet efter dina problemställningar och önskemål.

Målgrupp

Du som hanterar ett stort informationsflöde av meddelanden och behöver tidsbesparande tips.

Att effektivisera ditt arbete genom att arbeta mer strukturerat och effektivt med Outlook.

Innehåll

• Tips om hur du undviker att Outlook tar fokus från dina andra arbetsuppgifter
• Skrivbordsavisering - inställningar
• Hur du undviker att andra får för mycket e-post
• Skapa återsökbarhet
• Tips om hantering av cc-mail och bcc (kopia/hemlig kopia)
• Högerklicka för att alternera mellan signaturer
• Tips om flaggor
• Smarta regler
• Sökmappar
• Favoritmappar
• Fördröj leverans
• Röstknappar
• Kategorisering
• Smarta tips om ordna-funktionen
• Vyer
• Återkalla meddelande
• Ta bort objekt permanent med kortkommando
• Återställa borttagna objekt
• Arkivering för att spara utrymme
• Förhandsgranska bilagor
• Spara alla bilagor samtidigt
• Visa splittrad markering i kalendern
• Visa fler/färre dagar med kortkommando
• Dra och släpp objekt till kalender/kontakter/uppgifter
• Låt Outlook välja lämpligt mötesförslag
• Rumsbokning
• Överlappa delade kalendrar
• Spara som kalendergrupp (ex. för att se alla rum samtidigt)
• Skicka kalender som e-post
• Delegera och dela uppgifter

Kunskaper motsvarande grundkurs i Microsoft Windows och erfarenhet av e-posthantering.

Omfattning

En dag

Kontakt

Per Östlund, Lexicon