Säkerhet i hydraulik och trycksatta system

Den som arbetar med hydraulik och trycksatta system behöver ha kunskap om vilka risker som finns i arbetet. Bland annat så finns hälsorisker vid hantering av oljan, risker med trycksatta slangar och otäta hydraulsystem. Vad händer om man träffas av en stråle med ett tryck på 400 bar? Kursen är inriktad på säkerheten i hydraulik men många delar är även överförbara till andra trycksatta system.

Målgrupp

Deltagaren får förståelse för riskerna med hydraulik och andra trycksatta system, vilka regler och rutiner som finns, kopplat till AFS och ISO 4413 Maskinsäkerhet.

Innehåll

• Inledning
• Risker med hydraulik -hälsorisker vid hantering av olja, trycksatta system, risker med trycksatta slangar, rör och felaktig montering mm
• Att arbeta säkert med hydraulik- säkerhetsinstruktioner, konstruktion, underhållsarbete, driftsättning, felsökning och elsäkerhet
• Regler, rutiner och standarder- AFS, ISO 4413 Maskinsäkerhet och riskanalys
• Åtgärder om olyckan är framme

Omfattning

En dag

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn