Samordningsansvar för arbetsmiljö

När flera arbetsgivare bedriver verksamhet på ett arbetsställe ska det finnas en som ansvarar för samordning av arbetsmiljöarbetet så att frågor kring säkerhet och hälsa kan bedömas och hanteras på ett effektivt sätt. Brister i samordningsansvaret kan leda till ökade risker för arbetsskador, både arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer på ett fast arbetsställe med ansvar för inhyrd arbetskraft.

Målet med kursen är att du som deltagare ska få kunskap om hur du ska bedriva ett sunt och säkert arbetsmiljöarbete, utifrån din roll som ansvarig på arbetsplatser med inhyrd personal och där flera olika entreprenörer förekommer.

Innehåll

• Innebörden i begreppet Samordningsansvar?
- När aktualiseras begreppet?
- Vem har samordningsansvar?
- Kan samordningsansvaret bortförhandlas?
• Var i lagstiftningen regleras begreppet?
• Nyckelbegrepp för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete
• Arbetsmiljöansvar - Straffansvar
- Definition av begreppet
- Vi följer ett antal adekvata rättsfall
• Ansvar och rollfördelning
- Vilka är aktörerna?
- Ansvar ur ett in- och uthyrarperspektiv
• Hur omsätter vi Samordningsansvar i löpande verksamhet?
• Arbete på tillfälliga arbetsplatser
- Vem har arbetsmiljöansvar?
• Hur hanterars det Systematiska arbetsmiljöarbetet inom ramen för Samordningsansvar?

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss