Entreprenadjuridik - AB 04 i praktiken

Standardavtalet AB 04 är sannolikt de mest spridda entreprenadrättsliga villkoren. I denna kurs får du en grundläggande orientering i AB 04 där vi går igenom de viktigaste bestämmelserna i standardavtalet och dess kopplingar till den allmänna avtalsrätten.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som på något sätt kommer i kontakt med entreprenadrättsliga frågor, vare sig man jobbar på beställar- eller utförarsidan, och som vill få en djupare kunskap i AB 04.

Målet med utbildningen är att du bättre ska kunna identifiera och undvika risker och därmed förebygga tvister och onödiga friktioner i entreprenadförhållandet. Förhoppningsvis hjälper det dig till smartare affärer!

Innehåll

Omfattning
Vad bör kontraktshandlingarna innehålla och vad gäller om de är ofullständiga eller tvetydiga?

Utförande
Här ägnas särskild uppmärksamhet kring s.k. ÄTA-arbeten, som sannolikt är ett av de vanligaste källorna till kontraktstvister på entreprenadområdet.

Organisation
Vem har rätt att ändra förutsättningarna för entreprenaden och vilken status har det som bestäms på byggmöten?

Tider, ansvar och avhjälpande
Allt från forcering, dröjsmålsansvar, garantier, reklamationer och skadeståndsberäkningar.

Ekonomi
Betalningsvillkor, rätt att innehålla betalningar och preskriptionsregler.

Besiktning, hävning och tvistlösning
Allt om felansvaret, hur man undviker tvist och hur man rustar sig om det går åt skogen.

Kursen utgår från praktiska exempel från entreprenader och domstolar.

Kursen leds av Robert Persson som är bolagsjurist med flerårig erfarenhet av AB 04. Robert har tidigare arbetat på både domstol och advokatbyrå och har under flera år undervisat i entreprenadjuridik vid juristprogrammet vid Umeå universitet.

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss