Excel, Fortsättningskurs, Örnsköldsvik

Är du bekant med grunderna i Excel, men vill effektivisera ditt arbete ytterligare? Fortsättningskursen i Excel fördjupar dina kunskaper om länkar, granskning av formler, databashantering, pivottabeller, mallar och makron. Kursens övningar är baserade på vanligt förekommande arbetsuppgifter.

Kursen riktar sig till dig som har jobbat en del i Excel, eller som har gått grundkurs i Excel.

Målgrupp

Kursen är anpassad för Excelanvändare som vill arbeta smartare och kunna använda fler av programmets finesser.

Att spara ännu mer tid i Excel genom fördjupade kunskaper inom kalkylering, pivottabeller, problemlösning, makron och avancerade grafiska presentationer.

Innehåll

• Kort repetition av grunder
• Formler och granskning
• Mer om format
• Länkar och konsolidering
• Mera om listor
• Introduktion pivottabell
• Mer om funktioner
• Mallar och formulär
• Introduktion till makron

Du bör ha gått en grundkurs i Excel eller tidigare arbetat med programmet.

Omfattning

2 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss