Retorik och vinnande kommunikation

Retorik handlar om konsten att kunna argumentera och övertyga. Om du förhandlar eller om du ska genomföra presentationer så är det viktigt att ha en god retorisk förmåga. I den här kursen får du varva praktik och teori, du utgår från din vardag och får bra verktyg för att få fram ditt budskap.

Målgrupp

Medarbetare och ledare som i sitt dagliga arbete genomför förhandlingar, presentationer eller utbildningar.

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna verktyg, kunskaper och ett ökat självförtroende om hur man genomför värdefulla presentationer med delaktiga åhörare.
Målet med utbildningen är att deltagarna ska:

• Fått praktisk träning i att genomföre en egen vald presentation med utgångspunkt från en retorisk metod
• Fått tagit del av pedagogiska verktyg inom kommunikation, retorik och presentationsteknik

Innehåll

• Kommunikation, dialog och retorik
• Vad kännetecknar en god retoriker/talare - egenskaper
• Att skapa en säljande - lärande atmosfär
• En retorisk metod
• Balans mellan känsla och förnuft
• Röst och kroppspråk
• Hjälpmedel som ex PowerPoint, Whiteboard etc
• Analys av målgrupp för presentation
• Att skapa engagemang och få åhörarna delaktiga
• Praktisk träning med efterföljande feedback från utbildare och deltagare
• Aktivitetsplan för fortsatt individuell utveckling

Inga speciella förkunskaper krävs.
Deltagarna ska innan kursstart förbereda en egen vald presentation hämtad från arbetet.

Omfattning

2 dagar

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn