Förebygga och utreda olyckor

Alla anställda vill ha en trygg och säker arbetsplats vilket kräver ett medvetet säkerhetsarbete på företaget, både med att förebygga och vid händelse även utreda olyckor. I den här utbildningen får du lära dig att göra en olycksfallsutredning och att dra slutsatser från olycksfallsutredningar för att kunna eliminera riskerna att liknade händelser händer igen. Grunden i utbildningen byggs utifrån ett verkligt fall.

Målgrupp

Arbetsledare, chefer, skyddsombud och andra som i sitt arbete arbetar med att förebygga och utreda olyckor.

Deltagarna skall efter genomförd utbildning
- ha grundläggande kännedom om regler för systematiskt arbetsmiljöarbete
- ha förståelse för den mänskliga faktorns roll vid uppkomsten av risker och olyckor
- ha en grundläggande färdighet i att utreda incidenter och olyckor på arbetsplatsen
- kunna analysera utredningsresultat och föreslå relevanta, korrigerander åtgärder

Innehåll

• Systematiskt arbetsmiljöarbete - roller, ansvar och säkerhetskultur
• Den mänskliga faktorn (Human factor)
• Utredningsmetodik, intervjuteknik och rapportskrivande
• Uppföljning av utredningsresultat

Omfattning

2 dagar

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn