Nya ISO 9001 med riskhantering

Hösten 2015 uppdaterades kvalitetsledningsstandarden, ISO 9001. Standarden har blivit mer tjänsteorienterad och fått en ökad flexibilitet i gällande dokumentation. Nya ISO 9001:2015 ger även ett ökat fokus på ledarskapet. De största förändringarna handlar om åtgärder för att hantera risker och möjligheter i företaget och för strategiskt viktiga leverantörer. Vilket innebär höjda krav på riskhantering.

Målgrupp

Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha kunskaper om de förändrade kraven gällande riskhantering i ISO 9001 och hur man kan utveckla företagens befintliga kvalitetsledningssystem så att de blir mer riskbaserade.

Innehåll

• Genomgång av förändringar i ISO 9001:25
- Generella förändringar och vad de innebär
• Risk och riskhantering
- Vad är risk?
- Vad menas med riskhantering?
- Metoder för riskbedömning
- ISO 31000 för riskhantering - grunder
• Processer och processorientering
- Grunder i processorientering
- Riskbedömning i processer - process-FMEA
- Praktisk övning process -FMEA
• Metoder för riskbehandling
- Kvalitetssäkring av processer
- Felsäkring - "poka-yoke"

Omfattning

En dag

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn.