Hjullastarutbildning C2 för industriell hantering

Denna utbildning ger dig behörighet att lasta, bära och lossa gods med hjullastare utrustad med pallgafflar eller annat lyftaggregat med liknande funktion på plana och hårdgjorda underlag i truckmiljö (dock ej skopa, då den inte räknas som lyftaggregat).

Den här kursen riktar sig till personer som använder hjullastare dagligen, tillfälligtvis eller under kortare perioder.

Målgrupp

Personer som använder C2-truck, hjullastare för industriell hantering med pallgafflar eller annat lyftaggregat med liknande funktion på plana och hårdgjorda underlag.

Syftar till att ge truckförare med AB-behörighet möjlighet till uppgradering till C2- behörighet.

Innehåll

• Kursorientering
• Redskap
• Hjullastarens konstruktion
• Daglig tillsyn
• Hjullastarens arbetssätt
• Materialhantering
• Trafik och säkerhet
• Arbetarskydd
• Slutprov
• Praktisk körning, körteknik

Denna kurs ger behörighet att köra C2-Truck, hjullastare i Industriell hantering med pallgafflar, ej skopa.

Truckkort typ A-B. Är du truckförare med AB-kort kan du uppgradera till C-kort. Saknas AB-behörighet kan du göra e-truck som självstudie innan kursen för att få rätt behörighet. Kostnaden för e-truck är 6oo kr. Samma förfarande gäller för sidlastare, containertruck och timmertrucksutbildning.
För att få ta truckkort bör du vara 18 år.

Omfattning

2 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss