Produktionsteknik

En flexibel produktion är ett måste för att ha möjlighet att möta de allt högre produktionskrav som ställs på tillverkande företag. Högre kompetens inom produktionsteknik efterfrågas allt mer, förutom den tekniska kompetensen krävs också kunskap om kvalitet och ekonomi. I den här kursen får deltagarna grunderna i produktionsteknik, kursen tar upp produktionsteknikens delar, kvalitetsarbete och även företagets ekonomiska villkor. Kursen består av teoretiska genomgångar och praktiska övningar som tillsammans blir en faktasamling som deltagaren tar med hem och kan använda i sitt arbete. Kursen är på 2 x 2 dagar och deltagarna gör en hemuppgift mellan seminarium 1 och 2.

Målgrupp

Operatörer, tekniker i olika roller, marknadspersonal, konstruktörer m.fl.

Ge deltagaren en ökad trygghet i sitt yrkesutförande som produktionstekniker och kunskap i att påverka en positiv teknisk utveckling på sitt företag.

Innehåll

Dag 1.
Företagets villkor
- Varför företag?
- Ekonomiska villkor
- Produktionsteknik
- Produktionsspel

Dag 2.
Produktionsteknikens delar
- Produktionstekniskt arbete, vad är det?
- Flöden
- "Eget" flöde. Layout
- Kund och leverantörsförhållande internt respektive externt.
- Arbetsstudier och förbättringar av det egna flödet.
- Hemuppgift

Dag 3
Kvalitetsarbete
- Kvalitetsarbete i alla led.
- Produktionsteknik, kvalité och ekonomi i samverkan.
- Kvalitetsverktyg, FMEA, 7Q mm
- Olika kvalitétssystem och kontroller.
- Genomgång av olika arbetssätt för att mäta och dokumentera kvalitén.

Dag 4.
Tillgänglighet
- Underhåll / Tillgänglighet
- Produktivitet, OEE, produktionsspel
- Omställningseffektivitet, SMED
- Beskrivning av metod och praktisk tillämpning av SMED-spel

Några års erfarenhet från tillverkningsföretag.

Omfattning

4 dagar

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn