Mötesfacilitering - Bra möten skapar lönsamhet (WPPF)

Whole Person Process Facilitation (WPPF) är en mötesmetod med helhetsperspektiv för lärande, utveckling och beslutsfattande. Mötesformen lämpar sig när man stegvis bearbetar och utvecklar information för att snabbt nå konkreta resultat, t.ex. vid styrelsemöten, projektmöten, beslutsmöten och utbildningar.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar antingen inom offentlig sektor eller privat näringsliv. Din roll kan vara ledare, anställd eller konsult.

Huvudsyftet är att ge dig kunskap om hur du blir en god mötesfacilitator som kan verka för att få en grupp människor eller en organisation arbeta effektivt mot ett gemensamt mål. Processen inbjuder till hög delaktighet, kreativitet och ger tydliga resultat. Du lär dig att fokusera på processen och att hålla dig neutral till sakfrågorna

Innehåll

• väck entusiasm och engagemang
• skapa utrymme för intuition och kreativitet
• hur tar man hänsyn till olika lärstilar i mötet
• håll enerignivån hög genom hela mötet
• ta hänsyn till gruppens/individens tillstånd
• fatta beslut med full delaktighet och kvalitét
• arbeta med helhetsperspektiv i förberedelser, genomförande och uppföljning
• en introduktion till beslutsmodellen "Five to Fold"- för kreativt beslutsskapande
• WPPF som metod vid distansmöten

Under kursen används WPPF som lärprocess. Du får praktiskt uppleva mötesformen samtidigt som du lär. Teori varvas med egen reflektion, samtal i grupp och praktiska övningar. Du får göra din egen mötesdesign. Delar av kursen genomförs på distans, därmed får du en unik chans att uppleva WPPF för kreativt arbete på distans.

Vid distansmötet tillhandahåller vi en mycket användarvänlig programvara (Blackboard Collaborate) som ger oss möjlighet att använda grupprum, gemensamma arbetsytor mm.

Inga förkunskaper krävs

Omfattning

3 dagar, 4 timmar

Kontakt

För mer information kontakta oss