Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning

Som chef och ledare ska du ha kunskap om hur du förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning. Fyra paragrafer i AFS 2015:4 innehåller krav på att chefer och ledare ska ha tillräcklig kunskap inom området. Det gäller att förebygga, se och åtgärda signaler på ohälsosam arbetsbelastning och psykisk ohälsa. Den här utbildningen ger dig konkreta verktyg som du kan använda direkt med dina medarbetare.

Målgrupp

Chef, ledare och skyddsombud

Utbildningen ger en fördjupad kunskap och träning i proaktivt arbete gällande psykisk arbetsmiljö

Innehåll

Dagen utgår från upplevelsebaserad pedagogik

• Ledarskapets påverkan
• Vad är en hälsosam arbetsplats ur psykosocialt perspektiv?
• Hur man kan skapa en känslomässigt trygg arbetsplats
• Hur man kan nå fram till andra med sitt budskap
• På vems villkor sker kommunikation?
• Vad kan jag som ledare göra för att förebygga min egenrisk för psykisk ohälsa och vad kan jag gör när jag misstänker att någon medarbetare är på väg in i psykisk ohälsa. - Signaler och verktyg.

Omfattning

En dag

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn