Kan man beräkna lönsamhet i rehabilitering?

Finns det någon lönsamhet i rehabiliteringsåtgärder och kan det synliggöras i bokslutet?

Föreläsare Claes Malmquist visar på hur man kan lägga ett ekonomiskt perspektiv på en rehabiliteringsprocess ur ett organisationsperspektiv. Claes är nationalekonom med lång erfarenhet av teoretiskt och praktiskt arbete med fokus på humankapitalet. Författare till ett tiotal böcker inom området bl a Rehabiliteringens Ekonomi.

Målgrupp

Föreläsningen syfte är att visa hur man kan lägga ett ekonomiskt perspektiv på en rehabiliteringsprocess ur ett organisations - och samhällsperspektiv.

Innehåll

1. Vad är rehabiliteringsekonomi?
- Ekonomisk rehabilitering
2. Bygger på en humankapitalinsats
- Vilket värde har en anställd och hur kan det beräknas?
3. Rehabilitering som investering.
4. Vad kostar en funktionsnedsättning?
- Lägre produktivitet
- Sjukfrånvaro
- Rehabiliteringsåtgärder
- Personalomsättning
5. Hur kan lönsamheten av en rehabilitering beräknas?
- Är sen rehabilitering lönsam?
- Vad är värdet av tidig rehabilitering
6. Att synliggöra rehabiliteringsarbetet i ett hälsobokslut
7. Vad är det sammhällsekonomiska värdet av rehabilitering

Omfattning

3 timmar

Kontakt

För mer information kontakta oss