Brandfarliga varor - föreståndare

Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare.

Målgrupp

För dig som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är omfattande, och för dig som är handläggare av tillstånds- och tillsynsärenden.

Du ska kunna verka som föreståndare och ansvara för hanteringen av brandfarliga varor.

Innehåll

Startplattan
• Genomgång av begrepp och "grundfakta"Lagstiftning
• Lagstiftningens omfattning och syfteAtt vara föreståndare
• Kompetens, ansvar och befogenheterHantering av brandfarliga varor
• Genomgång av tillämpliga föreskrifter
• B- C-byggnaderRiskutredning enligt LBE och riskbedömning enligt ATEX
• Klassning och klassningsplaner
• ATEXTillstånd
• Tillståndsgivare
• Ansökan
• Avsyning
• Överklagande
• Anmälan
• FörsöksdriftTillsyn
• Överklagande
• System- och detaljtillsyn
• Sekretess
• Anslag/öppen eld
• VaruinformationBrandskyddsföreningen Företagsutbildarna
• Arbete i explosionsfarlig miljöNär olyckan är framme
• "Alla måste vara försiktiga"
• Planering
• Rapportering

Du ska ha god kännedom om brandfarliga varors risker och känna till lagstiftning och begrepp. Du får dessa kunskaper genom att gå Brandfarliga varor – grundutbildning.

Omfattning

2 dagar

Kontakt

Brandskyddsföreningen