Att leda effektiva möten - något du bara ska kunna?

Möten är ett av de vanligaste verktygen för kommunikation, beslutsfattning och utveckling. Olika uppskattningar visar att chefer och tjänstemän tillbringar mellan 30 - 70 % av sin arbetsdag i möten. Möten varierar från att vara effektiva, inspirerande och förtydligande sammankomster som driver verksamheten framåt, till att vara ett frustrerande och stressigt slöseri med tid, kompetens och resurser.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till tjänstemän i offentlig sektor som i sitt arbete förväntas leda möten av olika slag.

Att ge deltagaren kunskap om att leda och använda möten som ett effektivt verktyg för kommunikation, beslutsfattning och verksamhetsutveckling

Innehåll

Genom en mix av korta föreläsningar, praktiska övningar och diskussion får du som deltagare en tydlig bild av följande aspekter av mötet som verktyg i din vardag.

• Syfte; varför har vi det här mötet? Har alla här samma syfte?
• Struktur; behöver vi en dagordning eller ska vi spåna fritt?
• Allas delaktighet; vissa pratar för mycket, andra för lite
• Ledarskap; Förväntningar på mig själv, från andra
• Mötesdisciplin; Att hålla tiden, att hålla sig till ämnet
• Dokumentation; Vad ska dokumenteras och av vem

Lisa Andersson arbetar som föreläsare, handledare och författare och har många års egen erfarenhet av arbete som sjukgymnast och utbildningsledare inom kommun och landsting. Hon var verksam i England i många år och gick där en två-årig utbildning i förändringsarbete. I sitt arbete med kvalitetsutveckling betonar hon vikten av struktur och former för dialog. Lisa har gedigen erfarenhet av att utveckla team och andra mötesformer och är författare till ”Teampusslet”.

Omfattning

En dag

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn.