Lär dig leda produktiva möten

Som chef/arbetsledare vill du skapa de bästa förutsättningarna för dina medarbetare så att deras tid och kompetens används på bästa sätt. Mötet är ofta det forum där ni identifierar problem och lösningar, sätter mål och fördelar ansvar. Genom att använda en flexibel och beprövad metod kan du som mötesledare utveckla en mer produktiv möteskultur i er organisation.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som leder möten och som är nyfiken på hur du kan göra era möten kortare, mer produktiva och kanske till och med roligare. Du vill hålla möten där alla kommer till tals, ni håller er till ämnet och där det fattas kloka, tydliga beslut.

Innehåll

Genom en mix av korta föreläsningspass, praktiska övningar och diskussion kommer vi att belysa vilka beståndsdelar ett produktivt möte har, som t ex delaktighet, fokus och beslutsfattning. Metoden som presenteras heter In the Box Meetings och kan användas i alla möten.

• Syfte – vikten av ett, tydligt gemensamt syfte
• Struktur – Vilken nivå behöver just det här mötet
• Delaktighet – Få alla att tala och lyssna
• Ledarskap – Vad förväntas av dig som ledare?
• Metod – Värdet av en gemensam metod för att fatta tydliga beslut


Lisa Andersson arbetar som föreläsare, handledare och författare och har många års egen erfarenhet av arbete som sjukgymnast och utbildningsledare inom kommun och landsting. Hon var verksam i England i många år och gick där en två-årig utbildning i förändringsarbete. I sitt arbete med kvalitetsutveckling betonar hon vikten av struktur och former för dialog. Lisa har gedigen erfarenhet av att utveckla team och andra mötesformer och är författare till ”Teampusslet”.

Omfattning

En dag

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn.