Teamarbete - ska det vara så svårt?

Samverkan inom skola, omsorg och integration är en utmaning, både inom och mellan verksamheter. Lagen kräver handlingsplaner, genomförandeplaner och samordnade individuella planer.

Verkligheten ser ibland annorlunda ut. Vi vet att det är viktigt och vi vill få till team - men hur? Dessutom förväntas vi mer och mer bilda tillfälliga team kring den enskilde, hellre än att ha fasta team dit personen bjuds in. Detta ställer ytterligare krav på organisationen. När vi väl sitter där vet vi inte riktigt hur vi ska göra och vi får inte till den där planen i alla fall. Då är det lätt att man återgår till att alla sköter sitt och klagar på ”dom andra” för att det inte fungerar.

Kanske vi måste tänka nytt? Teamsamverkan kräver först insatser från ledningsnivå. När man väl fått till en struktur för samverkan, inom och mellan verksamheter, behövs en metod – tiden är för dyrbar för att bara träffas och prata. Med ett team kan vi fatta rätt beslut som den enskilde är delaktig i och allas kompetens och erfarenhet tas till vara.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till chefer och anställda inom offentlig sektor som leder eller arbetar i team, både tillfälliga och permanenta. Kursen passar också mycket väl för privata vård- och omsorgsföretag.

Att ge deltagarna verktyg för att kunna bilda och arbeta i fungerande team.

Innehåll

Genom en blandning av korta föreläsningar, praktiska övningar och diskussion kommer du att få en bild av nuläget i ditt team, och en förståelse för vad som får ett team att fungera - eller inte. Därefter presenteras en metod - Teampusslet - och deltagarna får möjlighet att prova den tillsammans. Häftet ”Teampusslet; en handfast vägledning till teamarbete inom vård och omsorg” ingår i utbildningen.

Modellen lämpar sig alldeles utmärkt för skola, integration och andra stödjande verksamheter.

Omfattning

En dag

Kontakt

Lisa Andersson är sjukgymnast i botten och har även en två-årig utbildning i förändringsarbete. Hon arbetar sen många år med personalutbildning och verksamhets-utveckling, främst inom vård och omsorg. Teamet är grundläggande för god vård, omsorg och rehabilitering och Lisa har i samband med Nybro kommun utarbetat och testat en metod för teamsamverkan – Teampusslet. Nyckelord i hennes verksamhet är dialog och samverkan. Hon har även publicerat ”Att få leva tills jag dör – om ett rehabiliterande synsätt”.