Värmebeh. kunskap och gassäkerhet, steg 2

Utbildningen omfattar två dagar med värmebehandlingsteorier och praktiska exempel och övningar. Praktikfall diskuteras och praktiska försök görs i laboratorieskala, t.ex. värmning och kylning med olika metoder.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal som arbetar direkt eller indirekt med
värmebehandlingsprocesser, motsvarande ugnsoperatörer och produktionstekniker etc. och som genomgått grundkursen (Steg 1) eller har nödvändiga kunskaper.

Innehåll

Områden som utbildningen berör
• Materiallärans grunder
• Värmebehandling metoder och ugnsatmosfär
• Ugnar och ugnsutrustning
• Säkerhet och miljö
• Stålkvaliteter och egenskaper
• Materialkontroll
• Kunskapskontroll och diplomering

Omfattning

2 dagar

Kontakt

Arrangör: Anders Åström, AGA Gas AB, tfn 0733-386242 anders.astrom@se.aga.com
Utbildare: Rolf Andersson, 070-584 92 22 och Ylva Nilsson, 070-461 18 80 samt
Anders Jerregård, Jerrex AB.
Administratör: Kristina Blomdahl, Företagsutbildarna

Priset inkluderar utbildning, kursdokumentation, måltider
och logi.

Anmälan är bindande. Betalning sker femton (15) dagar från fakturadatum och avgiften
faktureras efter genomförd utbildning