Bemanning och optimerad schemaläggning i offentlig sektor

Bemanningsplanering är en av de viktigaste ledningsprocesserna och det är chefens uppdrag att säkerställa att rätt resurs med rätt kompetens finns på rätt plats och vid rätt tid. I dag är schemaläggning en utmaning för många, den är matematiskt komplex samtidigt som många chefer upplever en stark målkonflikt där det är svårt att hålla alla nöjda.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är ansvarig för schemaläggning och bemanning eller är chef med verksamhetsansvar i kommun eller landsting.

Utbildaren Myrna Palmgren är doktor i optimeringslära och har stor erfarenhet, som anställd och konsult, i bemannings‐ och schemaläggningsfrågor inom olika offentliga verksamheter.

Innehåll

Utbildningen bygger på teori och praktiska övningar. Vi går igenom de övergripande ledningsprocesserna, diskuterar hur de hänger ihop och deras strategiska betydelse. Planeringen i sig är en process med flera aktiviteter på olika nivåer.

Utbildningen går igenom hela processen, steg för steg, med hjälp av övningar som utförs i grupp. Övningarna är tagna ur exempel från till exempel äldreboenden och andra dygnet-runt-verksamheter. Vi diskuterar utmaningen med rätt till heltid, helgarbete och delade turer. Deltagarna får tips på verktyg och mallar som kan underlätta planeringen.

Omfattning

En dag

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring den här kursen. Se kontaktinformation under fliken Kontakt i huvudmenyn.