EL-VIS Info, EL-VIS Kabel, EL-VIS Mall

Endags utbildning i EL-VIS, du lär dig programhantering och kabeldimensionering med fokus på kabeldimensionering. I den här utbildningen kan du arbeta med egna exempel.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar inom el-branschen

Innehåll

EL-VIS Info här kan du läsa om lagar, förordningar, föreskrifter, direktiv, standarder m.m.

EL-VIS Kabel - här kan du beräkna belastningsförmåga, spänningsfall och utlösningsvillkor i en och samma arbetsyta på ett snabbt och enkelt sätt. Du får en klar överblick över dina värden som du matat in tillsammans med resultaten som visas i textform men även som en grafisk krets. Alla beräkningar är enligt svensk standard och precis som standarderna är programmet fabrikatsoberoende.�

EL-VIS Mall- ger dig stöd i dokumentation av genomfört arbete, innehåller även mall för egenkontroller.

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss