Processledning - Facilitering av effektiva möten

Kursen ger dig praktisk erfarenhet och teori i facilitering/processledning av effektiva arbetsmöten. Många kallar detta även för workshopledning eller neutral mötesledning. Kursen är ett bra komplement till vanlig chefsutveckling, projektledarutbildningar samt för dig som vill få verktyg för förändringsledning. Du får kännedom om vad det innebär att agera som facilitator, checklista för möten och genomgång av olika typer av verktyg för att skapa delaktighet och engagemang. Samtliga deltagare får chans att prova på att leda ett kortare möte med återkoppling på sitt ledarskap från övriga deltagare.

Innehåll

Kursen varvar teori och praktisk övning samt reflektion. Samtliga deltagare får chans att prova på att leda ett kortare arbetsmöte med återkoppling på sitt ledarskap från övriga deltagare.

* Olika grundtyper av möten
* Framgångsrecept för alla typer av möten
* Vad är facilitering och facilitatorns roll
* Facilitatorns hjälpmedel
* Att tänka på före, under och efter mötet – checklista
* Gruppens dynamik – hur hanterar vi den?
* Besvärliga situationer som uppstår på mötet
* Exempel på övningar: idégenerering, problemlösning, fokusering, besvärlig situation m.m.

Kontakt

För mer information kontakta oss