Frukostmöte- Jobba med hjärnan i fokus. Varför är det viktigt att stanna upp och fokusera för att kunna prestera?

Under detta frukostseminarium berättar Ulrika Sedin, Modern Mind, om kopplingen mellan Arbetsmiljöverkets nya föreskrift AFS 2015:4 och nyttan av att träna hjärnans ”uppmärksamhetsmuskel”. Vi får lära oss, hur kunskap om hjärnan gör skillnad i din organisation, på vilket sätt denna kunskap ökar förmågan att hantera e-post, möten, uppsatta mål och planering samt att det går att sänka stressnivåerna genom att jobba hjärnsmart. Teori och forskning kring mindfulness varvas med övningar och exempel på konkreta verktyg att använda i arbetsvardagen.

Innehåll

Det informationssamhälle vi lever i blir alltmer intensivt och det ställs högre krav på vår förmåga till uppmärksamhet och fokus. Vi springer allt snabbare för att hinna med medarbetare, kunder och projektleveranser, alla mail och möten. Tyvärr hänger vår hjärna inte med och förmågan att fokusera på rätt saker försämras. Vi blir mindre effektiva och mer stressade, vårt arbetssätt är inte produktivt eller särskilt hälsosamt för att vi ska vara långsiktigt hållbara medarbetare.
Träning i medveten närvaro - mindfulness - ger möjlighet att ta kontroll över uppmärksamheten och på så sätt öka effektiviteten genom att vi gör mindre. Det ger också positiva effekter som förhöjt välbefinnande och minskad stress. Forskning visar att vi kan styrketräna vår hjärna och på så sätt öka uppmärksamhetsförmågan. Vi kan hålla fokus genom hela arbetsdagen, trots alla distraktioner vi utsätts för.

Omfattning

En timme och 30 minuter

Kontakt

För mer information kontakta Jaana Kujala, 070-222 96 64