Hur rustar vi ledarskapet för en allt snabbare förändringstakt?

Förändringstakten ökar konstant i både näringsliv och offentlig sektor och utmanar både individ, ledare och organisation. Aldrig tidigare har människan på så kort tid utvecklat denna mängd ny avancerad teknologi och nya affärsmodeller. Ledare behöver därför utveckla sina egna förmågor. Men det räcker inte om man vill ligga i framkant. Vi behöver dessutom ett starkare samarbete med varandra och som ledare behöver vi göra både oss själva och våra medarbetare delaktiga och engagerade för att hantera utvecklingen. Elisabeth Ahremark och Lars Lagerstedt från Gaia Leadership kommer och föreläser om att leda i förändring. Lars arbetar sedan 30 år med ledningsgrupper, arbetsplats- och ledarskapsutveckling. Elisabeth har lång erfarenhet från ledande befattningar inom kommunikation och arbetar sedan 15 år som ledarskapskonsult.

Innehåll

Oförutsägbarhet i sig påverkar och gör medarbetare mindre inspirerade och engagerade. Samtidigt vet vi att medarbetare som går från att vara ’nöjda’ till ’inspirerade’ av jobbet är två gånger mer produktiva.


• Hur gör vi förändring och framtid till framgångsfaktorer i ledarskapet med hjälp av modern hjärnforskning?
• Hur kan ledarskapet bidra till ett hållbart, involverade medarbetarskap?
• Hur värnas kreativitet och engagemang för verksamhetens utveckling när medarbetarna är under trycket av en oförutsägbar omvärld i ständig förändring?

Plats: Except
Sjötullsgatan 9, 5 vån
Tid: 07:30-09:00

Omfattning

2 timmar

Kontakt

För mer information kontakta oss