Arbetsmiljöutbildning för chefer

Den här utbildningen vänder sig till dig som är chef och har gått BAM utbildning för ett antal år sedan. Det är en endags utbildning där du får fräscha upp kunskaperna inom arbetsmiljö och även får ta del av det som är nytt exempelvis i AFS 2015:4

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till chef och ledare som har genomgått en BAM utbildning.

Vi rekommenderar att den genomförs företagsinternt, deltagarna får då en överblick av det egna arbetsmiljöarbetet och vad som eventuellt behöver utvecklas.

Innehåll

Arbetsledarens roll och ansvar
Delegering av arbetsmiljöuppgifter
Organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö
Riskbedömningar, åtgärder och handlingsplaner
Tillbud och olyckor
Arbetsplatsträffar
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss