Praktisk Arbetsmiljö - för medarbetare WEBB

Detta är en webbaserad utbildning där ni själva bestämmer startdag. Ett effektivt och digitalt verktyg för dig som ledare att använda tillsammans med dina medarbetare i ert arbete kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Kursen bygger på ett brett grepp kring den sociala arbetsmiljön och faktorer som påverkar den. Här finns allt du behöver för att på ett nytt sätt arbeta med arbetsmiljön på just din arbetsplats. Dina medarbetare deltar själva aktivt i arbetsmiljöarbetet och kan medverka till bättre fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö. Alla har tillgång till samma kunskap och information, samtidigt.

Utbildningen riktar sig till alla medarbetare i företag och organisationer.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla medarbetare i företag och organisationer.
Målet är att alla medarbetare på din arbetsplats ska förstå hur deras eget och andras beteende och attityder påverkar arbetsmiljö. Därigenom kommer du kunna jobba mer effektivt och systematiskt för att hantera och förbättra sociala och organisatoriska arbetsmiljöfrågor. Kursen är ett komplement till kurser för ledare som till exempel Bättre Arbetsmiljö (BAM) eller Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) och syftar till att ge praktiska kunskaper och förståelse för hur den sociala arbetsmiljön skapas och förbättras gemensamt.

Innehåll

Praktisk arbetsmiljö - för medarbetare, ger er en djupare inblick i de fyra viktigaste delarna som skapar en god social arbetsmiljö. Kursen blandar kunskap om de mentala, känslomässiga och fysiska aspekterna med exempel, övningar, reflektions- och dialoguppgifter. Vissa delar jobbar ni med enskilt, vissa i mindre grupper och andra med hela teamet.

Kursen innehåller fyra moduler framtagna med hjälp av erfarna experter. Innehållet är noga utvalt efter deras långa erfarenhet och vad de identifierat som nycklar till framgång.

Medarbetarskap
Arbetsmiljön på din arbetsplats påverkar förutsättningarna att genomföra arbetet – och därigenom påverkas också era resultat. Att förstå varandras beteenden är en viktig del för att ni ska kunna skapa en bättre arbetsmiljö, där du och dina medarbetare kan må bra och gå bra.

Stresshantering
Ordet stress används ofta utan att egentligen reflektera över vad det egentligen innebär för oss själva. Ju mer du vet om hur du fungerar desto effektivare kan du hantera hur du reagerar på stress. Att hantera stress i arbetslivet handlar om att kunna bemöta ditt arbete på ett balanserat sätt. Kunskap och träning kommer ge dig bättre, handfasta sätt att må bättre och prestera bättre.

Den anpassade arbetsplatsen
Eftersom din kropp påverkas av din omgivning så påverkas också din hjärna av den. Genom att anpassa din omgivning och dina fysiska förutsättningar i arbetet kan det fungera bättre både fysisk och socialt. Sätter du dina förmågor som människa i fokus kan du se till att både kropp och knopp också håller längre.

Inkluderande arbetsmiljö
Alla medarbetare har ansvar för och spelar viktiga roller för att skapa en arbetsplats där alla är inkluderade. När olikheter välkomnas och värderas kan du skapa delaktighet både för dig själv och dina arbetskamrater. För att skapa en bra arbetsmiljö med förutsättningar att arbeta tillsammans behöver du förstå vad olikheter och mångfald i gruppen innebär.

Omfattning
Personliga licenser tecknas för 1 års tillgång till kursen. Handledarguiden finns som hjälp för dig som ledare att planera och genomföra arbetet. Varje medarbetare får ett eget personligt konto för att logga in i utbildningen. Detta ger dig som ledare en unik möjlighet att följa var och en i arbetet och se gruppens deltagande samt i ert arbete följa hur gruppen utvecklas. Det ger dig dessutom möjlighet att till Arbetsmiljöverket kunna lämna redovisning av att medarbetarna fått tillgång till och kunnat vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Praktisk arbetsmiljö är verktyget för dig som ledare för att få igång systematiskt och hållbart arbete kring organisatorisk och social arbetsmiljö.

Kontakt

För mer information kontakta oss