Härskartekniker - att bemöta maktstrukturer och förändra sociala klimat

Den allmänna uppfattningen om kommunikation är att alla utgår ifrån att vi bemöter varandra med ömsesidig respekt. Ibland används dock kommunikation utifrån ett maktperspektiv, sk Härskartekniker. Hur bemöter man personer som använder sig av Härskartekniker? Ursula Lork, psykolog, föreläser om Härskartekniker och vad man kan göra för att bidra till en reell och långsiktig förändring av det sociala klimatet.

Innehåll

Kunskapen om Härskarteknikerna har gjort att forskare utvecklat konkreta metoder för att bättre kunna bemöta beteenden.
Poängen med dessa metoder är att ge verktyg för att bli medveten om när man själv använder Härskartekniker samt vad man kan göra om man själv eller andra blir utsatta.

Seminariet belyser
- Vad är Härskartekniker?
- Vad kan jag göra om jag blir utsatt för dem?
- Hur kan jag bekräfta andra som råkar ut för Härskartekniker?

Omfattning

2 timmar

Kontakt

För mer information kontakta oss