Svenska - Avancerad

Vi höjer nivån i arbetet med tala/skriva/lyssna/läsa, skruvar upp tempot en ytterligare och använder mer avancerad svenska samtidigt som vi fortsätter att bygga på ordförrådet och uttal.

Målgrupp

Kursen riktar sig alla som har läst minst har minst motsvarande nivå C1 / C2 CEFR ( Proficient user).

Innehåll

Vi arbetar med att finslipa uttal parallellt med läs- och skrivna övningar. Realia- och kulturkunskaper kommer att förmedlas i sina sammanhang. Du får öva dig i att kunna bygga korrekta meningar, i att uttrycka dig med större och mer korrekt ordförråd, och du kommer successivt att kunna delta aktivt i diskussioner. Vi tränar på såväl arbetsrelaterade ord och samtal som på olika situationer ur vardagslivet utanför jobbet.
Vi fortsätter att utveckla ditt språk med siktet inställt på ett mycket bra uttal där du kommer att få bättre språkligt självförtroende, och ett ständigt ökande ordförråd.�

Omfattning

20 timmar

Kontakt

För mer information kontakta oss