AFS 2017:3, dag 1. Nya regler för trycksatta anordningar.

Den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket AFS 2017:3 om användning och kontroll av trycksatta anordningar trädde i kraft 1 december 2017. Denna föreskrift ersätter AFS 2001:4 "Gasflaskor", AFS 2002:1 "Användning av trycksatta anordningar", AFS 2005:2 "Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar" och AFS 2005:3 "Besiktning av trycksatta anordningar". Utbildningen är uppdelad i två dagar och du kan välja, utifrån ansvarsområde, att gå bägge dagarna alternativt dag 1 eller dag 2. Dag 1 ger en bra bas för hur du på mest effektiva sätt kan uppfylla kraven i den egna anläggningen.

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till dig som är operatörer, mekaniker och till dig som
ansvarar för arbetsmiljö,ansvarar för drift- och underhåll av trycksatta anordningar med tillhörande utrustning.

Innehåll

Nya regler för trycksatta anordningar (exempelvis cisterner, vakuumkärl, tryckkärl, panna, rörledning)
Kursen ger goda kunskaper i regelverk kring tekniska krav och krav på tillsyn och kontroll.
Dag 1 ger en bra bas för hur du på mest effektiva sätt kan uppfylla kraven i din egen anläggning.
Innehåll:
Översikt av gällande regelverk: AFS 2017:3 ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”
• Villkor för trycksättning
• Kontrollklass
• Första kontroll
• Återkommande kontroll
• Dagliga rutiner, säkert arbete
• Nyinvesteringar och projekt
• Reparation och ombyggnad

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss