AFS 2017:3, dag 2. Krav kring användning av trycksatta anordningar, för anläggningsägare

Från och med den 1 december gäller AFS 2017:3 som bl a innebär nya krav kring användning av trycksatta anordningar. I AFS 2017:3 dag 2 lär dig metodiken så att du kan planera och utföra riskbedömning och fortlöpande tillsyn, FLT. Under dag 2 ingår också en kort beskrivning av de kommande kraven på att pannoperatörerna skall ha en giltig certifiering att ingå (övergångsregler gör att dessa träder i kraft först 3 år efter att föreskriften börjat gälla).

Målgrupp

Projektledare, underhållschefer, underhållsingenjörer och övrig personal som fått ett delegerat arbetsmiljöansvar.

Innehåll

Ansvar för anläggningsägare
Krav kring användning av trycksatta anordningar (AML, AFS 2001:1, AFS 2006:4 och AFS 2017:3)

• Livslängsjournal
• Riskbedömning: Omfattning, metoder, dokumentation
• Riskinventering: Riskanalys och riskvärdering
• Fortlöpande tillsyn, FLT
• Tillsynsprogram, personal, dokumentation
• Uppföljning och åtgärder
• Övervakning av pannor, märkning, ensamarbete
• Kommande krav på certifiering av pannoperatörer kategori I-IV

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss