AFS 2017:3. Nya regler för trycksatta anordningar

Den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket AFS 2017:3 om användning och kontroll av trycksatta anordningar trädde i kraft 1 december 2017. Denna föreskrift ersätter AFS 2001:4 "Gasflaskor", AFS 2002:1 "Användning av trycksatta anordningar", AFS 2005:2 "Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar" och AFS 2005:3 "Besiktning av trycksatta anordningar". Utbildningen ges under en dag och ger en bra bas för hur du kan uppfylla kraven i den egna anläggningen.

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till dig som är operatörer, mekaniker, el- & instrument-tekniker och till dig som ansvarar för arbetsmiljö, projekt, drift- & underhåll av trycksatta anordningar med tillhörande utrustning, m fl.

Innehåll

Utbildningen ger goda kunskaper i regelverk kring krav på teknisk utrustning, tillsyn och kontroll samt riskbedömning och fortlöpande tillsyn av dessa. Det ingår även information om kommande krav på pannoperatörscertifiering.

• Översikt av gällande regelverk
• Klassning av trycksatta anordningar
• Kontroll (första, återkommande & revisions)
• Dagliga rutiner, säkert arbete
• Livslängdsjournal
• Riskbedömning (omfattning, värdering, metoder, dokumentation)
• Fortlöpande tillsyn, FLT
• Rutiner i anläggningen
• Övervakning av pannor
• Kommande krav på certifiering av pannoperatörer

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss