Hantera stora datamängder mellan Access och Excel

Denna utbildning kombinerar Access och Excel för att kunna hantera stora datamängder och skapa just den lösning som du behöver. Kursen går igenom hur man kan ta hand om data, som tankats ner utifrån, i Access. Där kan tidsstämpling och andra bearbetningar och kompletteringar göras. Konkret: Vi lär oss skapa vissa typer av frågor i Access (select, append, update).

Målgrupp

Du bör ha gått en fördjupningskurs i Excel eller ha likvärdiga kunskaper.

Innehåll

Med Access-databasen som datakälla kommer vi sedan att med Pivottabeller i Excel analysera datat. Vi kommer då att bekanta oss med olika visningformer i Pivottabeller samt slicers. Vi kommer att utgå ifrån ett fejkat, men verklighetstroget, underlag.

• Grunder i Access
• Hantera data från Acess till Excel
• Skapa frågor i Access
• Pivottabeller i Excel
• Verklighetstroget case som övningsexempel

Efter utbildningen finns möjlighet att utveckla sin egen lösning tillsammans med Tomas Frid. Kontakta oss om ni redan nu vill boka upp tid.

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss