Värmebeh. kunskap och gassäkerhet, steg 1

Utbildningen omfattar två dagar och täcker grunderna inom området värmebehandling och tar upp processkunskap samt säkerhetsfrågor vid hanteringen av ugnar och gaser.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal som arbetar direkt eller indirekt med
värmebehandlingsprocesser, motsvarande ugnsoperatörer och produktionstekniker etc.

Innehåll

Utbildningen vänder sig mot personal som arbetar direkt eller indirekt med värmebehandlingsprocesser, motsvarande ugnsoperatörer och produktionstekniker etc. Utbildningen omfattar teori och flera praktiska exempel och övningar där kursdeltagarna får använda sig av de hjälpmedel som tillhandahålls för att lösa olika uppgifter.

Områden som utbildningen berör
• Gaskännedom och säkerhet
• Materiallärans grunder
• Värmebehandlingsmetoder
• Ugnsutrustning och gassystem
• Kontroll och mätmetoder
• Säkerhet i härderier
• Diplomering

Omfattning

2 dagar

Kontakt

Arrangör: Anders Åström, AGA Gas AB, tfn 0733-386242 anders.astrom@se.aga.com
Utbildare: Rolf Andersson, 070-584 92 22 och Ylva Nilsson, 070-461 18 80.
Anmälan till: Företagsutbildarna