Bli en positiv förändringsledare och stärk önskat beteende i din organisation, introduktion

Med rätt ledarskap bygger vi framtidens vinnande organisationer! Kollektiva beteenden kan skapa stress och konflikter som påverkar hela grupper i en organisation. Under denna introduktionskurs tittar vi på metoder och verktyg som förstärker önskat beteende. Denna utbildning lär dig hur du på ett positivt sätt kan skapa en tryggare organisation och uppnå bättre medarbetarskap. Företagsutbildarna genomför, i samarbete med Norrlands Yrkeshögskola, en utbildning där ansvariga personer på arbetsplatserna får hjälp med att förstå hur man kan arbeta med dessa utmaningar. Detta är en introduktion till hur du kan bli en positiv förändrare.

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen är personer som arbetar med eller kommer i kontakt med frågor som rör kränkande särbehandling, härskarteknik eller trakasserier – chef, arbetsledare, verksamhetsansvarig, HR/personalansvarig såväl som skyddsombud och förtroendevald.

Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

Denna kursdag är en introduktion där du lär du dig om emotionella system, hur du kan arbeta med dessa samt vilka metoder och verktyg som passar inom olika organisationer. Du får med dig verktyg för hur du på ett positivt sätt kan förändra beteenden på din arbetsplats. Under dagen varvas teori med praktiska övningar.

Grundkurs introduktion:
- Emotionella system och stress
- Medarbetarskap och ledarskap
- När normer flyttas
- Att undvika "vi" och dom"

Kursledare: Marie Simonsson, M Simonsson AB

Grundutbildningen är fördelad på två kurstillfällen. För dig som önskar en fortsättning i ämnet genomförs en Grundkurs fördjupningsdel den 11 juni se kurs 7782

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss