Proaktivt ledarskap vid kränkande särbehandling och härskarteknik #metoo

Hur kan arbetsgivare skapa attraktiva arbetsmiljöer på alla nivåer och få medarbetare att må bra? #metoo har varit en väckarklocka för de flesta arbetsgivare sedan den exploderade i sociala media. Problematiken har lyfts bland arbetskamrater, vänner och familjemedlemmar där många har mött eller blivit utsatta för kränkande och oacceptabelt beteenden. Företagsutbildarna genomför i samarbete med Norrlands Yrkeshögskola en utbildning där ansvariga personer på arbetsplatserna får hjälp med att förstå hur man kan arbeta med dessa problem.

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen är personer som arbetar med eller kommer i kontakt med frågor som rör kränkande särbehandling, härskarteknik eller trakasserier – chef, arbetsledare, verksamhetsansvarig, HR/personalansvarig såväl som skyddsombud och förtroendevald

Innehåll

Under utbildningen lär du dig om emotionella system, hur du kan arbeta med dessa samt vilka metoder och verktyg som passar inom olika organisationer. Du får med dig verktyg för hur du på ett proaktivt sätt kan arbeta vidare på din arbetsplats. Under två dagar varvas teori med praktiska övningar.

Innehåll:
- Emotionella system och stress
- När normer flyttas
- Hur undviks ”vi” och ”dem” beteenden?
- Härskartekniker och mot-taktiker
- Dispyt, diskussion eller dialog – DU väljer!
- Konflikthantering med bra resultat

En arbetsgivare som vill behålla och attrahera den bästa arbetskraften måste förstå och arbeta proaktivt för att skapa den goda arbetsmiljön. Att reagera reaktivt först när problemen uppstått är att reagera alltför sent!

Kursledare: Marie Simonsson, M Simonsson AB

Omfattning

2 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss