Pris och värde - Åke Wallbäcks

Som företagare kan du ibland höra att det pris du erbjuder är för dyrt. Men hur ofta säger kunden att du är för billig? Goda kundrelationer och prissättning kan vara motpoler i en förhandling där vissa upplever prissättning som något som stör relationen medan andra upplever priser som ”frid och fröjd” - varför är det så? Finns det saker som mer framgångsrika företag gör kring pris och prissättning än de som inte lyckas?

Innehåll

Åke Wallbäcks delar med sig av erfarenheter i ämnet och ger några konkreta exempel på nyttan av att ha koll på prissättningens alla delar - från strategi till uppföljning o lärande.

En nyligen gjord undersökning, baserat på svenska börsbolag visade att +1% högre pris skulle generera +13% mer i vinst!

Dessutom tillbringar svenska företag alldeles för lång tid i offertstadiet att räkna fram pris, upp till 65% av all tid som läggs på en offert är kopplat till prissättning. Denna tid kan kortas betydligt med bättre ordning på prissättningen, menar Åke.

Åke Wallbäcks jobbade först som revisor innan han sadlade om 2001 för att jobba inom Sandvik som prisstrateg. Med 17 års erfarenhet och en gedigen ekonomisk bakgrund erbjuder han genom företaget Priskonsulterna AB högkvalitativ rådgivning i ämnet och levererar insikter och prisstrategier som fungerar!

Varmt välkommen till Propell Innovation och Företagsutbildarnas frukostmöte 13 juni, Except Sjötullsgatan 9 Hudiksvall. 07:30 serveras en frukostmacka samt kaffe/the. 08:00 - 09:00 föreläser Åke Wallbäcks.

Omfattning

En timme och 30 minuter

Kontakt

För mer information kontakta oss