Grundkurs i offentlig upphandling

Lär dig grunderna i offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling (LOU). Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i lagstiftningen och en introduktion hur du genomför en upphandling.

Kursledare Tomas Näslund har arbetat med offentlig upphandling och inköp sedan 2009, bland annat som inköpschef på Uppsala kommun. Tomas har mycket gedigen erfarenhet av offentliga upphandlingar. Han har genomfört eller i olika chefsroller ansvarat för hundratals upphandlingar och genomfört fler än 200 utbildningar inom inköp och upphandling.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar med upphandling och inköp inom offentlig sektor men passar även den som tidigare inte arbetat med upphandling.

Innehåll

• Inköps- och upphandlingsprocesserna
• Vad är offentlig upphandling?
• Fem principer som styr offentlig upphandling
• Varför gör vi offentliga upphandlingar?
• Förfrågningsunderlag
• Ansvarsfördelning i upphandlingsprocessen
• Sanktioner vid felaktiga inköp
• Upphandlingsförfaranden
• Checklista inför inköp
• Utvärderingsmodeller
• Avtalsuppföljning
• Anbudssamarbeten

Lunch och fika ingår i kurspriset.

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss