Grundkurs i offentlig upphandling

Lär dig grunderna i offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling (LOU). Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i lagstiftningen och en introduktion hur du genomför en upphandling.

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar inom eller med den offentliga sektorn.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar med upphandling och inköp inom offentlig sektor men passar även den som tidigare inte arbetat med upphandling.

Innehåll

• Inköps- och upphandlingsprocesserna
• Vad är offentlig upphandling?
• Fem principer som styr offentlig upphandling
• Varför gör vi offentliga upphandlingar?
• Förfrågningsunderlag
• Ansvarsfördelning i upphandlingsprocessen
• Sanktioner vid felaktiga inköp
• Upphandlingsförfaranden
• Checklista inför inköp
• Utvärderingsmodeller
• Avtalsuppföljning
• Anbudssamarbeten

Lunch och fika ingår i kurspriset.

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss