Ständiga förbättringar - Från ord till handling

Välkommen till vår föreläsning Ständiga förbättringar - Från ord till handling med föreläsare Lars Nilsson C2 Management. Att arbeta med ständiga förbättringar för att få till bättre flöden, högre kvalitet och engagerad personal är aktuellt för de flesta företag och organisationer. Det handlar om att engagera alla i företaget för att i små steg bli bättre och bättre.

Innehåll

Hur gör man då för att gå från ord till handling? I den här föreläsningen berättar Lars Nilsson C2 Management om hur han arbetat med ständiga förbättringar i olika företag med stor framgång, i hans eget företag har det resulterat i utmärkelsen Svensk Kvalitet.
Lars Nilsson är en av Sveriges mest eftertraktade föreläsare inom området ständiga förbättringar och har föreläst för över 40 000 intresserade deltagare runt om i Sverige.

Budskapet kan sammanfattas med: gör det enkelt, prioritera små steg, testa för att se vad som fungerar, fokusera på handling, se till att det händer saker och lyft fram positiva resultat.
Avgörande för om man ska lyckas med ständiga förbättringar är "hur man tänker", dvs det handlar om värderingar och attityder.

- Varför ständiga förbättringar? Grunder ständiga förbättringar
- Grunder om oss människor – att få med alla både medarbetare och ledning
- Exempel – hur gör de som är framgångsrika
- Resultat
- Fokus på det som är viktigt (målstyrning) + Fira framgångar

Datum: 12 juni 2018
Plats:Filmsalen Aktivitetsfabriken
Entré höger om huvudentrén, en trappa ner
Tid: 10.00 - 12.00

Omfattning

2 timmar

Kontakt

För mer information kontakta oss