Krav- och inkassoutbildning

Att avtala rätt med kunden redan från början är en förutsättning för en effektiv fordringshantering. Kursen ger grundläggande kunskap inom fordringshantering och du får användbara tips för din fakturahantering. Vi går även igenom inkassoförfarandet, vad lagstiftningen säger och vad Kronofogden och inkassobyrån gör.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med kreditfrågor, ekonomi eller försäljning och som kommer i kontakt med kunder som inte betalar i tid.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med kreditfrågor, ekonomi eller försäljning och som kommer i kontakt med kunder som inte betalar i tid.

Innehåll

• Lagar och förordningar som påverkar kreditgivningen
• Kreditpolicy – ett styrverktyg
• Att avtala rätt villkor med kunden
• Faktura – utformning
• Betalningspåminnelser och dröjsmålsränta
• EU-direktiv för förseningsersättning
• Åtgärder före inkasso
• Inkassokrav – utformning
• Betalningsvilja – betalningsförmåga
• Att välja rätt processform
• Utmätning
• Efterbevakning
• Preskriptionsregler
• Vilka krav kan jag ställa på min inkassobyrå?

Kursledare
Stefan Ericson, Svea Ekonomi

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss