Bli en positiv förändringsledare och stärk önskat beteende i din organisation, fördjupning

Med rätt ledarskap bygger vi framtidens vinnande organisationer! Kollektiva beteenden kan skapa stress och konflikter som påverkar hela grupper i en organisation. Under denna fördjupning tittar vi på metoder och verktyg som förstärker önskat beteende samt får kunskap om hur man bemöter härskartekniker, #metoo och konflikter. Denna utbildning är en fördjupning där du lär dig hur du på ett positivt sätt kan skapa en tryggare organisation och uppnå bättre medarbetarskap. Företagsutbildarna genomför, i samarbete med Norrlands Yrkeshögskola, en utbildning där ansvariga personer på arbetsplatserna får hjälp med att förstå hur man kan arbeta med dessa utmaningar.

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen är personer som arbetar med eller kommer i kontakt med frågor som rör kränkande särbehandling, härskarteknik eller trakasserier – chef, arbetsledare, verksamhetsansvarig, HR/personalansvarig såväl som skyddsombud och förtroendevald.

Förkunskaper; Grundkurs Introduktion

Innehåll

Under denna fördjupning lär du dig om emotionella system, hur du kan arbeta med dessa samt vilka metoder och verktyg som passar inom olika organisationer. Du får med dig verktyg för hur du på ett positivt sätt kan förändra beteenden på din arbetsplats. Under dagen varvas teori med praktiska övningar.

Grundkurs, fördjupning:
- Emotionella system oc stress
- Härskartekniker och mottaktiker
- Dispyt, diskussion eller dialog?!
- Bra konflikthantering

Kursledare: Marie Simonsson, M Simonsson AB

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss