Ekonomisk översiktskurs för kommuner

Alla som är verksamma inom kommunen måste förhålla sig till kommunens ekonomi oavsett om det gäller att besluta om ekonomin eller att följa de tagna besluten. För att den ekonomiska informationen skall vara begriplig krävs grundläggande kunskaper om ekonomiska begrepp, sammanhang och verktyg. Efter utbildningen skall deltagarna ha kännedom om den kommunala ekonomiska processen samt ha grundläggande kunskap i att läsa och förstå ekonomiska rapporter.

Kursen vänder sig till dig som är förtroendevald eller anställd inom den kommunala sektorn och har behov av en grundläggande ekonomisk kompetens.

Målgrupp

Kursen vänder sig till förtroendevalda och anställda inom kommunen med behov att höja eller fräscha upp sin ekonomiska kompetens till en grundläggande nivå.

Inga förkunskaper krävs

Innehåll

Sunda ekonomiska beslut bygger på kunskap om verksamheten och hur de ekonomiska förutsättningarna påverkar den.
Kursen kommer att behandla både ekonomi allmänt och den kommunala ekonomin.

I den allmänekonomiska delen behandlas:
• Redovisningens syfte och mål.
• Balans- och resultaträkningens innehåll.
• Från kontonummer till koncern – redovisningens uppbyggnad.
• Ekonomiska begrepp
Den kommunalekonomiska delen behandlar:
• Aktuell lagstiftning.
• Budgetprocessen
• Ekonomisk uppföljning
• Ekonomisk ansvar

Utbildningen genomförs med föreläsning, praktiska övningar och diskussioner.

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss