"Varför ska hen alltid krångla"

Har du funderat över varför vissa människor inte fungerar som den ”vanliga människan” (neurotypiska) och som kan vara svåra att förstå sig på eller ses som ett ”problem” på arbetsplatsen. Det finns kanske någon anställd på din arbetsplats som inte kan/vill kallprata, har svårt hålla sig till ämnet på möten, svårt att komma i tid, har otroligt många idéer som aldrig blir förverkligade eller har svårt ”att få saker ur händerna”

Innehåll

Ca 10-15 % av befolkningen har någon neuropsykiatrisk-diagnos, oftast kallad NPF, som ADHD, Aspergers, Tourettes och tvångssyndrom. På våra arbetsplatser finns anställda, utan fastställd diagnos, som har den problematiken. Om vi har kunskap om hur vi ska bemöta och underlätta finns det möjlighet att både personal och arbetsplats kan komma mer till sin rätt. Med förståelse och anpassning så blir det ingen funktionsnedsättning utan endast en funktionsvariation, som kommer att berika er arbetsplats.

Välkommen till vårt frukostmöte och lyssna till föreläsare AnnKatrin Noreliusson, Familjebalans, handledare och kognitiv NPF-coach med många års erfarenhet av ämnet. Hon kommer och föreläser om hur du som chef, ledare och kollega kan se, förstå och underlätta för kollegor med neuropsykiatriska symtom.

Vi serverar kaffe/te och frukostmacka kl 07:30 och föreläsningen startar 08:00
Välkomna!

Omfattning

2 timmar

Kontakt

För mer information kontakta oss