Avflyttningsbesiktning

Enligt hyreslagen ska en hyresgäst som hyr en lägenhet – bostad eller lokal – vårda den väl. Det ställs alltså stora krav på hyresgästen att sköta lägenheten och se till att den inte skadas under hyrestiden. Först när hyresgästen lämnar lägenheten vid hyrestidens utgång kan hyresvärden bedöma om hyresgästen har uppfyllt de krav som lagen ställer.I denna utbildning går vi igenom förutsättningarna för när och hur en så kallad avflyttningsbesiktning ska göras. Utifrån både rättsfall och bilder diskuteras vad som är normalt slitage – och därför ingår i den hyra som hyresgästen betalar – och vad som är skador för vilka hyresvärden kan kräva ersättning av hyresgästen. Det redogörs för vilken personlig prägel av en bostadslägenhet en hyresgäst kan göra utan att bli ersättningsskyldig. Vi belyser också hyresvärdens underhållsskyldighet och dess betydelse när hyresvärden kräver ersättning av hyresgästen. Utbildningens fokus är på bostäder men omfattar även lokaler.

Målgrupp

Fastighetsägare och medarbetare i fastighetsföretag med ansvar för besiktning av lägenheter.

Innehåll

Hyresvärdens underhållsskyldighet
Hyresgästens vårdplikt
Hyresgästens rätt att sätta personlig prägel på lägenheten
Skiljelinjen mellan vårdslöshet och olyckshändelse
Skador på grund av rökning och husdjur
Ersättningens storlek
Underhållsansvar för lokaler

Utbildningen innehåller även en praktisk del

Efter denna kurs vet du:
• vikten av att dokumentera lägenhetens status vid in- och utflyttning
• betydelsen av bevis om vilket underhåll hyresvärden utfört i lägenheten och när det skett
• vad som är normalt slitage respektive ersättningsgilla skador.

Omfattning

En dag

Kontakt

För mer information kontakta oss