Pannoperatörsutbildning och certifiering kategori 1 och 3

Enligt AFS 2017:3 – Användning och kontroll av trycksatta anordningar, ska arbetsgivaren tillse att minst en av de som deltar i övervakning av panna i klass A eller B ska vara personcertifierad pannoperatör. Bestämmelserna om personcertifiering börjar gälla 1 december 2020 för pannor kategori 1–2. För pannor kategori 3–4 gäller bestämmelserna från 1 december 2022.

Den här utbildningen är komplett och ger dig teoretiska kunskaper som motsvarar kraven för panna kategori 1-4, genomförande av certifieringsprov samt utfärdat certifikat (vid godkänt provresultat).

Certifiering utfärdas efter godkänt teoretiskt prov av ett certifieringsorgan.

Kursen består av tre dagar lärarledd undervisning som avslutas med ett certifieringsprov 5 h 1-2 veckor efter genomförd utbildning.

Målgrupp

Pannskötarutbildningen vänder sig till alla som arbetar med drift och underhåll av anläggningar för värmeproduktion.

Certifieringsprovet är omfattande och kräver fokus och förberedelser av varje deltagare.

Provtillfällen:
Hudiksvall 6/11: För de som gått kursen Söderhamn 21-23/10 och Hudiksvall 28-30/10.
Söderhamn 15/11: För de som gått kursen Söderhamn 4-6/11 och Sandviken 6-8/11.
Örnsköldsvik 2/12
Hudiksvall: 13/12

Innehåll

Den här utbildningen för pannoperatörer ger dig ökad kunskap om och insikt i allt från olika bränslen, pannor, energikunskap, driftsäkerhet, pumpning, driftekonomi etc. 
Upplägget är uppbyggt i olika delar som ger både teoretisk och praktisk insikt i systemens fördelar och känslighet för säker produktion samt hög tillgänglighet för god driftekonomi.

Dag 1
Pann system – allmänt
Grundläggande om regelverk
Definitioner i AFS 2017:3
Typer av kontroll enligt AFS 2017:3
Riskbedömning
Klassning
Livslängdsjournal
Grundläggande om certifieringskrav på pannoperatör
Övervakning av panna enligt AFS 2017:3
Grundläggande om fortlöpande tillsyn
Termodynamik och SI enheter

Dag 2
Olika pannkonstruktioner
- Eldrörpanna
- Gjutjärnspanna
- Elpanna
- Hetoljepanna
- Lådpanna Vattenrörpanna
Sotning
Kringutrustning
- Matarvattentank
- Matarvattenpump
- Ångturbin
- Kondensor
- Pump
- Värmeväxlare
- Expansion och tryckhållningssystem
- Rörledning
- Tryckreglering
Bränslen/ Förbränningsanordningar
Reglerutrustning / Grunder
Risker vid start/stopp
Matarvattenbehandling

Dag 3
Operatörens roll
Säkerhetsutrustning
- Säkerhetsventiler
- Ljuddämpare
- Avspänningskärl
- Säkerhetsrör
- Icke mekanisk avsäkring
Risker med hetolja
Hantering av restvärme
Tryckkontroll
Övervakning av pannor
Lite praktiskt kring FLT
Effektiva sätt att förstöra en panna

Kursen består av 3 dagar lärarledd undervisning och en halvdags certifieringsprov som erbjuds ca 1-2 veckor efter genomförd utbildning (totalt 3,5 dagar).
Behöver deltagaren göra om certifieringsprovet så tillkommer en kostnad för omcertifiering.

Omfattning

3 dagar

Kontakt

info@foretagsutbildarna.se