Pannoperatörsutbildning och certifiering

Enligt AFS 2017:3 – Användning och kontroll av trycksatta anordningar, ska arbetsgivaren tillse att minst en av de som deltar i övervakning av panna i klass A eller B ska vara personcertifierad pannoperatör.

Certifiering utfärdas efter teoretiskt prov av ett certifieringsorgan. Arbetsgivaren ska även tillse att pannoperatören har den kunskap och färdighet som krävs för drift av den specifika pannan. Innehållet i vår kurs Pannoperatör i praktiken motsvarar kunskapskraven för panna kategori 1-4 och ger personal på pannanläggningar ökad kunskap och förutsättningar för effektiv skötsel.

Kursen består av tre dagar lärarledd undervisning och distansutbildning med sju teoriavsnitt och ett utbildande prov som visar vilka områden du har kunskap inom och vilka områden du eventuellt behöver träna mer på.

Bestämmelserna om personcertifiering börjar gälla 1 december 2020 för pannor kategori 1–2. För pannor kategori 3–4 gäller bestämmelserna från 1 december 2022. Den här utbildningen för pannoperatörer ger dig ökad kunskap om och insikt i allt från olika bränslen, pannor, energikunskap, driftsäkerhet, pumpning, driftekonomi etc. 

Upplägget är uppbyggt i olika delar som ger både teoretisk och praktisk insikt i systemens fördelar och känslighet för säker produktion samt hög tillgänglighet för god driftekonomi.

Målgrupp

Pannskötarutbildningen vänder sig till alla som arbetar med drift och underhåll av anläggningar för värmeproduktion.

Förkunskaper
Minst 1 års erfarenhet av panndrift

Innehåll

Energi och värmelära
- SI-enheter
- Verkningsgrader och varaktighet
- Värmeöverföring och Fasomvandling

Säkerhetsbestämmelser
- Inblick i regelverket och gällande AFS:ar
- Risker och riskbedömningar
- ATEX arbete i explosionsfarlig miljö

Pannanläggningar och pannutrustning

- Olika panntyper
- Förbränningsutrymmet
- Tryckkärl, pannans komponenter och uppbyggnad
- Komponenter och kringutrustning
- Praktisk koppling av pumpar och frekvensomriktare
- Styr och regler Effektiv drift

Omfattning
Kursen består av 2,5 dag lärarledd undervisning och en halvdags certifieringstentamen:
Innan kursstart genomför deltagarna en distansutbildning med sju teoriavsnitt och ett utbildande prov som visar vilka områden deltagarna har kunskap inom och vilka områden deltagarna eventuellt behöver träna mer på.

Behöver deltagare göra en om certifieringstentamen så tillkommer en kostnad för omcertifiering.


Omfattning

3 dagar

Kontakt

För mer information kontakta oss